דShaddai / mixed media / 2018 

Photographs: Shay Halevi, Snir Katzir

Shaddai

Written by: Lee he Shulov

 

Screen Shot 2020-09-21 at 11.17.06 PM.pn