דShaddai / mixed media / 2018 

Photographs: Shay Halevi, Snir Katzir

Shaddai

Written by: Lee he Shulov

 

Reut Asimini I רעות אסימיני