דShaddai / mixed media / 2018 

Photographs: Shay Halevi, Snir Katzir

Written by: Lee he Shulov

Reut Asimini I רעות אסימיני